نقاشی

کلاس های تخصصی طراحی نقاشی پرتره، فیگوراتیو

رنگ روغن، آبرنگ،  پاستل و مدادرنگی

هفته ای یک جلسه ۲ ساعته
💎💎💎
آموزش به صورت تخصصی و حرفه ای میباشد و هنر آموز پس از طی دوره آموزشی قادر خواهد بود به آسانی سفارش کار بپذیرد و در حوزه آموزش مشغول به کار شود

کلاس ها به دلیل حرفه ای و تخصصی بودن و رعایت شرایط بهداشتی با ظرفیت ۴ نفر تشکیل میشود.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید